Szkolenie w Kirach

 

Witam

Druhny i Druhowie

W tym roku po raz pierwszy odbywają się w Kirach szkolenia weryfikacyjne dla osób, które posiadają tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenia są przeznaczone wyłącznie dla osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr. 60, poz. 408), które utraciło lub w najbliższym czasie traci ważność. Szkolenie kończy się egzaminem, który potwierdza posiadany tytuł ratownika na kolejne trzy lata.

W szkoleniu tym nie mogą brać udziału osoby, które posiadają uprawnienia wydane dla ratowników KSRG (ratowników przedmedycznych).

Posiadamy wolne miejsca na szkolenie w Kirach k. Zakopanego w dniach 5-7 kwietnia 2012 r. (Wielki Czwartek, Piątek, Sobota). Pokrywamy koszty udziału w szkoleniu jaki dojazdu (tam i z powrotem) PKP.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zeskanowanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 23.03.2012. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz weryfikacja przez nas posiadanych uprawnień.

 

Więcej informacji oraz karta zgłoszenia na:  http://www.zosprp.poznan.pl/aktualnosci.php/805